Diensten

Onze diensten zijn erop gericht om op adequate en efficiënte wijze optimale oplossingen te realiseren die onze klant op weg helpt naar meer kwaliteit, snellere doorlooptijden, lagere kosten en meer flexibiliteit in haar processen. Met daarbij de inzet van informatie- en communicatie-technologie als een belangrijk middel om deze voordelen te behalen.

Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van de stappen in het procesmangement levenscyclusmodel. De stappen bieden ons en onze klanten een duidelijke leidraad voor het realiseren en ondersteunen van procesmatig werken.

Door bundeling van competenties kunnen we u ondersteunen van visievorming tot en met beheer en onderhoud. Processen, organistaie en ICT vormen samen de ingrediënten van de totaaloplossing.

Levenscyclus van procesmanagement

Wij kunnen complete projecten uitvoeren of u ondersteunen op een van de aspecten zoals vermeld in de linkerkolom.

Nieuws
 
 
 
 
 
 
Partners
Acanthis
Action Technologies Inc.
InfoRhei
 
Gerelateerde links
Business Process Management Initiative
Business Process Trends
WfMC
workflowmanagement.pagina.nl