Brandweer

De brandweer van een middelgrote gemeente heeft sinds mei 2004 de beschikking over een toepassing die de aanvragen voor gebruiksvergunningen registreert en bewaakt.

De onderlinge samenhang en doorlooptijd van de activiteiten die nodig zijn voor een afgehandelde gebruiksvergunning is in een processchema vastgelegd. Dit schema vormt de basis van de ontwikkelde workflow toepassing.

Het systeem toont voor elke aanvraag een volledig overzicht van het onderhanden werk en alle werk-items in verschillende processtadia. Het werk kan per afdeling alsook per individuele gebruiker getoond worden. Het systeem bewaakt termijnen voor reacties, inspecties, controlebezoeken en goedkeuringen van stukken.

De toepassing levert behoudens een significante verbetering van de kwaliteit van het proces, ook een flinke besparing in tijd op.

Nieuws
 
 
 
 
 
 
Partners
Acanthis
Action Technologies Inc.
InfoRhei
 
Gerelateerde links
Business Process Management Initiative
Business Process Trends
WfMC
workflowmanagement.pagina.nl