Europese Raad

Voor een Europese overheidsinstantie is een toepassing ontwikkeld voor het bewaken van alle activiteiten die moeten worden uitgevoerd bij het voorbereiden van internationale beleidsbepalende vergaderingen. Voor elk agendapunt (enkele honderden in verschillende stadia van voorbereiding) moet een veelheid van activiteiten verricht worden. De bewaking ervan in hun onderlinge samenhang én in de tijd is cruciaal voor een goede voorbereiding van de vergaderingen.

De workflow toepassing biedt alle betrokkenen een volledig overzicht van het onderhanden werk en alle agenda items in hun verschillende stadia van voorbereiding en bewaakt termijnen voor reacties, goedkeuringen en deadlines voor verzenden van stukken. De bereikte resultaten betreffen een significante besparing in de tijd die nodig is voor status rapportage en bewaking. Daarnaast is de kwaliteit van de voorbereiding toegenomen, hetgeen tot uitdrukking komt in een belangrijke vermindering van last-minute correcties.

Nieuws
 
 
 
 
 
 
Partners
Acanthis
Action Technologies Inc.
InfoRhei
 
Gerelateerde links
Business Process Management Initiative
Business Process Trends
WfMC
workflowmanagement.pagina.nl