Business Interaction Model als basis

ActionWorks Metro toepassingen zijn gebaseerd op het unieke Business Interaction Model dat klanttevredenheid in ieder proces realiseert. De gebruikte methode van modelleren is theoretisch/wetenschappelijk gefundeerd en biedt met name uitgebreide mogelijkheden voor het modelleren van uitzonderingssituaties (onderhandelen, wijzigen van gemaakte afspraken etc.).

Business Interaction Model

De methodiek richt zich op het vastleggen van het gewenste resultaat van interacties tussen twee actoren, te weten een klant en de persoon verantwoordelijk voor de realisatie van de vastgelegde doelstellingen.

Het procesmodel toont hierdoor met name een zuivere weergave van het doel van een activiteit en de afspraken van de actoren om dat doel te bereiken. Door deze doelgerichtheid kan snel worden bepaald in welke mate activiteiten toegevoegde waarde hebben, dan wel wellicht overbodig zijn en anders kunnen worden ingevuld.

Nieuws
 
 
 
 
 
 
Partners
Acanthis
Action Technologies Inc.
InfoRhei
 
Gerelateerde links
Business Process Management Initiative
Business Process Trends
WfMC
workflowmanagement.pagina.nl