Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Procesanalyse

In elke organisatie bestaan processen. Vaak zijn deze processen niet voldoende beschreven of soms zelfs onbekend. Een gestroomlijnd bedrijfsproces is noodzakelijk om goed in te spelen op een veranderende omgeving. Het kritisch bekijken en anders inrichten van processen kan kansen bieden om kosten te besparen, de kwaliteit van producten of diensten te verhogen of simpelweg om duidelijkheid te creëren over ieders verantwoordelijkheden in een proces. Wij kunnen u daarbij helpen.

Wilt u weten of uw bedrijfsproces optimaal functioneert? Doe dan onze quick scan: samen met u brengen we de processen binnen uw bedrijf in kaart. Wij organiseren workshops met alle betrokkenen uit het proces waarin wij alle mogelijke verbeterpunten inventariseren en samen met u zoeken naar praktische oplossingen. Dat leidt tot een (her)ontwerp van een proces en een advies over de implementatie en het beheer van het nieuwe/herontworpen proces.