Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Processen ontwerpen
Een goed en eenduidig procesontwerp is van groot belang voor de juiste inrichting en werking van uw organisatie. Het procesontwerp definieert niet alleen de volgorde en inhoud van de activiteiten, maar definieert ook de benodigde informatie en beslissingsbevoegdheden die van belang zijn om het proces ongestoord te kunnen doorlopen. 

Processen zijn op veel manieren te beschrijven. Ook de mate van detail kan zeer verschillen. Wat voor uw organisatie het beste werkt, is afhankelijk van:

  • De mensen die nodig zijn voor de procesuitvoering;
  • Het daadwerkelijke doel en gebruik (waar heeft u het procesontwerp voor nodig?);
  • De risico’s van het proces;
  • Eisen opgelegd vanuit interne of externe normeringen (audits);
  • De inspanning die nodig is om de procesbeschrijvingen te onderhouden en aan te passen.
Wij ondersteunen uw organisatie bij de keuzes die nodig zijn voor het ontwikkelen van een procesontwerp en het uitschrijven van de processen. Wij werken vanuit een integrale benadering: een procesbeschrijving is een onderdeel van een groter geheel en moet daar naadloos in passen.