Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Programma en Projectmanagement

Organisaties grijpen in toenemende mate naar programma’s om hun doelen te realiseren. Door een samenhangend geheel van meerdere projecten wordt een beter resultaat nagestreefd. 

Organisaties zijn constant in verandering. Activiteiten, werkgroepen en projecten worden daartoe opgestart. Maar wat leveren alle initiatieven eigenlijk op? Zijn ze succesvol? En hoe borgt u de aansluiting met de visie en strategie van uw organisatie binnen projecten? 

Standaardproject- en -lijnmanagement voldoen hier niet. Projecten dienen immers concrete en tastbare resultaten te leveren. En verandering is van nature dynamisch. Meestal is van het einddoel hooguit een richting bekend. En ook die is aan verandering onderhevig.

Programmamanagement is een manier van managen of besturen van een complex van onderling samenhangende projecten en andere inspanningen dat van eminent belang is, maar niet past binnen de normale werkwijze van de permanente organisatie. Programmamanagement  is daarmee een uitstekend handvat voor de permanente organisatie om extra aandacht tijdelijk doelgericht te organiseren.

Belangrijk verschil tussen een programma en een project is de focus op het realiseren van doelstellingen. Binnen programmamanagement zijn specifieke processen en principes vastgelegd die zich daarop richten. Programmamanagement geeft structuur en richting aan het doorvoeren van veranderingen om de doelstellingen te realiseren, die men met de veranderingen wil bereiken.

WME kan u op diverse manieren helpen om uw project- en programmamanagement succesvoller te laten verlopen. Onze adviseurs zijn opgeleid om uw organisatie te begeleiden bij het uitwerken of verbeteren en uitrollen van programma- en/of projectmanagementmethode, -organisatie, -tools en –technieken. Interim ondersteuning maakt ook onderdeel uit van onze diensten.