Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Aanpassen processen

WME heeft een grote gemeente in het zuiden van het land begeleid bij het aanpassen van processen voor het ondersteunen van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO).


Voor het (ver)bouwen of gebruiken van bijvoorbeeld een huis of gebouw, kreeg men voorheen met verschillende vergunningen en voorschriften voor wonen, ruimte en milieu te maken, met elk hun eigen vergunningen, procedures, ambtelijke loketten, afhandelingstermijnen, leges en toezichthouders. Na de invoering van de WABO in 2010 zijn de 25 vergunningen en meer dan 1600 verschillende formulieren ondergebracht in één omgevingsvergunning en één formulier. Bedrijven en burgers hebben zo nog maar te maken met één vergunning, één loket, één bevoegd gezag, één besluit en één procedure.


Samen met gebruikers heeft WME modellen voor de implementatie van het omgevingsrechtproces bij de afdeling bouwen en wonen ontwikkeld. Tevens is vastgesteld op welke wijze de koppeling tussen het procesmanagement- en het financiële systeem moest werken. In aanvulling op het vergunningenproces is ook een leges- en legescorrectieproces vastgesteld en gerealiseerd.