Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Begeleiden gemeentelijke samenwerking

In 2012 treedt de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens in werking. Deze wet vormt de nieuwe basis voor het bijhouden, verstrekken en afnemen van persoonsgegevens. Hiervoor wordt een centrale voorziening gecreëerd, de Basisregistratie Personen, BRP. Dat betekent dat gemeenten niet meer de gegevens van hun eigen inwoners in technische zin beheren. Inhoudelijk zijn zij echter nog steeds bronhouder en daarmee functioneel en inhoudelijk beheerder van de gegevens van de eigen inwoners. 

 

Gemeenten gaan hiervoor gebruik maken van Burgerzakenmodules. De Burgerzakenmodules (BZM’s) zijn gemeentelijke voorzieningen die bijvoorbeeld de aanvraag en afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen, het houden van verkiezingen en het registreren van huwelijken en partnerschappen mogelijk maken. De modules zijn dus nodig om aan te sluiten op de centrale voorzieningen van de BRP. Deze modules moeten door gemeenten (gezamenlijk of individueel) worden ontwikkeld (aangeschaft) en geïmplementeerd. 

 

Vier grote gemeentes zijn in dit kader een samenwerking aangegaan met als doel te komen tot een gezamenlijke aanbesteding en implementatie en (eventuele) exploitatie van de BZM’s. In deze voorbereidende fase heeft men WME om ondersteuning gevraagd bij:

  • het opstellen van een plan van aanpak gericht op het
  • opstellen van een met documenten onderbouwd programmaplan voor de stuurgroep met betrekking tot de mogelijkheden voor realisatie in gezamenlijkheid
  • de noodzakelijke informatie (in de vorm van een beslisdocument) met betrekking tot de mate waarin en de wijze waarop de samenwerking in een volgende fase dient te worden vorm gegeven