Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Processen kwalificeren
WME heeft de kennis en tools in huis om uw organisatie onder de loep te nemen en te begeleiden naar een hoger niveau in procesmatig werken. Wij hebben ruime ervaring in het uitvoeren van onderzoeken naar de kwaliteit van procesmatig werken bij verschillende organisaties. Hiervoor maken wij gebruik van het Business Process Maturity Model (BPMM). Dit model is bij uitstek een middel waarmee een organisatie kan toetsen waar zij qua organisatorische volwassenheid staat en of zij daarin vooruitgang boekt. Ook kan een organisatie haar positie ten opzichte van mededingers in haar marktsegment bepalen. Maar BPMM biedt meer: organisaties kunnen vaststellen of leveranciers en afnemers – start en einde van de leverketen of zelfs daarin geïntegreerd – op een overeenkomstig niveau opereren.

Plan van aanpak
Bij de voorbereiding van de maturiteitstoets stelt WME met de opdrachtgever een plan van aanpak op. Hierin wordt omschreven wat het doel van de toets is, hoe de uitvoering plaats zal vinden, wat het beschouwingsgebied is, welke volwassenheidsniveaus worden getoetst, wie daaraan deelnemen en hoe de resultaten worden verwerkt en gepresenteerd.De toetsen op zich zijn zonder meer geschikt voor individuele uitvoering. WME biedt daarvoor verschillende mogelijkheden: via internet, via elektronische documentuitwisseling of via papier.


Het resultaat
Toetsdeelnemers komen vaak tot verschillende resultaten. Omdat de deelnemers een gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben voor het gekozen beschouwingsgebied, vindt WME het belangrijk om de resultaten van de toets met alle deelnemers in een plenaire bijeenkomst te bespreken. Dit kan door middel van een workshop onder leiding van een van onze consultants.Een dergelijke workshop neemt ongeveer een dagdeel in beslag en biedt de deelnemers de gelegenheid om kennis te nemen van elkaars waardering van positie en ambitie, daarover met elkaar van gedachten te wisselen en eventueel hun waardering van de positie en hun ambitie betreffende de organisatorische volwassenheid bij te stellen. Dit leidt uiteindelijk dat tot een gezamenlijk gedeeld resultaat ten aanzien van positie en ambitie op de volwassenheidsniveau. 

Soms leidt deze toets tot de conclusie dat een nadere analyse nodig is. De volgende stap is het opstellen van een projectdefinitie voor deze analyse, waarin wordt vastgelegd wat het zogenaamde analysekader is. Hierin worden afspraken gemaakt over het beschouwingsgebied, de diepgang van de analyse, de werkwijze en de organisatie van het analyseproject. Het analyseproces richt zich op het opsporen van feiten. Binnen het vastgelegde analysekader onderzoeken consultants van WME in samenwerking met organisatiedeskundigen van de opdrachtgevende organisatie, wat de kernprocessen zijn.